Tűzriadó terv

A Tűzriadó Terv készítésének kötelezettsége

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 4. § (1) A Szabályzat készítésére kötelezett a Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet köteles készíteni az általa üzemeltetett, bérelt

 1. épületrészre, épületre, ha az
  1. menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgál,
  2. oktatási intézmény működésére szolgál, amelynek megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt,
  3. tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat, vagy
  4. 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshellyel rendelkezik,
 2. épületrészre, épületre, szabadtérre, ha az
  1. olyan zenés szórakozóhely működésére szolgál, amely megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
  2. 1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghaladó robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag – az üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva – előállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.

A Tűzriadó Terv tartalma

 1. a tűzjelzés módját;
 2. a tűzoltóság, valamint az épületrészben, épületben, szabadtéren tartózkodó veszélyeztetett személyek riasztási rendjét, az épület, szabadtér elhagyásának módját;
 3. a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
 4. a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
 5. a létesítmény helyszínrajzát, az épület, épületrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók), a vízszerzési helyek és az egyéb oltóanyagtároló helyek, a (2) bekezdés d) pontja szerinti veszélyforrások, a kiürítési útvonalak és a 3. § h) pontja szerinti esetekben a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.

Cégünk több évtizedes szakmai tapasztalattal és rövid határidővel vállalja cége tűzvédelmi szabályzatának és tűzriadó tervének, valamint háromnál több építményszinttel rendelkező és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületek számára a Tűzvédelmi Házirend elkészítését.