Foglalkozás EÜ vizsgálatok rendje

Foglalkozás Egészségügyi Vizsgálatok Rendjére vonatkozó jogszabály

33/1998. (VI.24) NM rendelet 15. § (1) alapján „A munkáltatónak írásban kell meghatároznia:

  1. a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét, valamint a vizsgálatokkal kapcsolatos feladatait, beleértve az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok irányát és gyakoriságát is, figyelemmel a 3. számú mellékletben foglaltakra is,
  2. azokat a munkaköröket, amelyekben az e rendelet 8. számú melléklete szerinti megterhelések miatt a 10. § szerinti személyek nem foglalkoztathatók

A szabályzat tartalma

A rendelet alapján:

  1. annak vizsgálati rendjét, hogy egy meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni.
  2. a szakma elsajátításának megkezdését megelőző, illetőleg a képzés és az átképzés időszakos, az alkalmasság véleményezése érdekében végzett orvosi vizsgálat rendjét,
  3. annak megállapítási rendjét, hogy a járványügyi szempontból kiemelt munkaterületen munkát végző személy, fertőző megbetegedése mások egészségét nem veszélyezteti,
  4. az alkalmasság elbírálásában közreműködő egészségügyi szervek, a munkáltató és a dolgozó feladatait.

A szabályozás kidolgozása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül, így csak munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi szakember végezheti el.