Munkavédelmi üzembe helyezés

A munkavédelmi üzembe helyezés lényege

Mvt.21. §33 (1) Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli

Amint az a Munkavédelmi törvényből is kitűnik, a munkáltatónak írásban kell elrendelnie.

Mvt.21. § (3)35 A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, illetőleg teljesíti a 18. § (1) bekezdése szerinti követelményeket.

A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Mvt.21. (4) Az előzetes vizsgálat során különösen vizsgálni kell, hogy rendelkezésre állnak-e a létesítést végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények kielégítését bizonyító mérési eredmények, a munkaeszközre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, a szükséges hatósági engedélyek, az üzemeltetéshez szükséges utasítások.

A feladat elvégzéséhez szükséges dokumentumok:

  • a létesítést végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai,
  • a mérési eredmények, jegyzőkönyvek,
  • megfelelőségi nyilatkozatok,
  • tanúsítványok,
  • szükséges hatósági engedélyek,
  • üzemeltetéshez szükséges utasítások.