Tűzvédelmi oktatás és tematika

Tűzvédelmi Oktatásra vonatkozó jogszabály

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 22. § (2) Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás (szaktanfolyam) keretében az oktatást végző köteles megszervezni.

(3)93 A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

(4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

A tűzvédelmi oktatás célja

A tűzvédelmi oktatás során a munkavállalók megismerik a munkahely tűzvédelmi sajátosságait, a tűzjelzés módját, az esetlegesen bekövetkező tűz esetén követendő magatartást, a munkahelyi Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát, illetve annak előírásait.

A tűzvédelmi oktatás tartalma

  • általánosságban a tűzvédelmi szabályok ismertetése,
  • a tevékenységet érintő szabályok,
  • a tűzjelzés módja,
  • tűzoltó készülékek kezelése,
  • a munkavállalók tűz esetén szükséges feladatai,
  • a tűzvédelmi szabályzat tartalma,
  • tűzriadó terv ismertetése.

A tűzvédelmi oktatást évente meg kell ismételni! Soron kívüli oktatást kell tartani pl. tűzesetet követően, vagy ha új tűzveszélyes technológiát vezetnek be.

A tűzvédelmi oktatás dokumentálása

A tűzvédelmi oktatás megtartását az oktatási naplóban kell dokumentálni. A naplóban fel kell tüntetni a tűzvédelmi oktatás helyét, idejét, a tűzvédelmi oktatás tárgyát, a tűzvédelmi oktatásra kötelezettek és a megjelentek létszámát, nevét, aláírását, valamint az oktató nevét, aláírását.