Munkabaleset kivizsgálás

Mikor kell munkabaleseti jegyzőkönyvet készíteni

Mvt. 64.§ (4) A munkáltatónak a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és a kivizsgálás eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A kivizsgálás megkezdéséről a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosát tájékoztatni kell. A kivizsgálásban történő orvosi közreműködésről a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosa dönt. Súlyos munkabaleset esetén a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosának részt kell venni a kivizsgálásban.

A munkabaleseti jegyzőkönyv készítésének célja

  • a bejelentési kötelezettség teljesítése
  • kivizsgálás végrehajtása,
  • nyilvántartásba vétel,
  • a kivizsgálás során feltárt hiányosságok megszűntetésével a jövőbeni hasonló balesetek elkerülése.

Mvt. 65.§ (2) Munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül a munkabaleset kivizsgálása.

A munkabaleset kivizsgálására vonatkozó jogszabály

1993. évi XCIII. tv. (Mvt.) kimondja (részlet):

Mvt.64. § -Azt a munkabalesetet, amely esetében a munkavállaló több mint három munkanapon át nem volt munkaképes, valamint a foglalkozási megbetegedést és a fokozott expozíciós esetet be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és nyilvántartásba kell venni.
– A munkáltatónak a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és a kivizsgálás eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A kivizsgálás megkezdéséről a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosát tájékoztatni kell. A kivizsgálásban történő orvosi közreműködésről a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosa dönt. Súlyos munkabaleset esetén a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosának részt kell venni a kivizsgálásban. A munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleset körülményeit is tisztázni kell.
– A munkáltató köteles a súlyos munkabalesetet a munkavédelmi azonnal bejelenteni.
Mvt.65. § – A munkabaleset, a foglalkozási megbetegedés és a fokozott expozíció kivizsgálása során fel kell tárni a kiváltó és közreható tárgyi, szervezési és személyi okokat, és ennek alapján a munkáltatónak intézkedéseket kell tenni a munkabalesetek, a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók megelőzésére.
– Munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül a munkabaleset kivizsgálása.