Időszakos ellenőrző felülvizsgálat

Az időszakos ellenőrző felülvizsgálat célja

Minden munkaeszköz, gép, berendezés a használata során elhasználódik, részei megsérülnek, ezáltal a használata veszélyessé válik. Az ellenőrző felülvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az adott munkaeszköz megfelelő műszaki állapotban van-e, nem jelent-e veszélyt a használójára.

Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatra vonatkozó jogszabály

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet – a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 2. § értelmében:

  1. ellenőrző felülvizsgálat: az Mvt. 21. § (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozó munkaeszköz (megj: nem veszélyes munkaeszköz) szerelését követő, illetve az üzemeltetés megkezdését, valamint az új munkahelyen történő felállítást megelőző – az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos körülmények meglétét ellenőrző – vizsgálat;
  2. időszakos ellenőrző felülvizsgálat: az Mvt. 21. § (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozó olyan munkaeszköz (megj: nem veszélyes munkaeszköz) – munkáltató által meghatározott gyakoriságú – felülvizsgálata, amely a károsító hatások lehetősége miatt, a munkavállalók munkahelyi biztonságát és egészségét veszélyeztető helyzetet idézhet elő;

A felülvizsgálat gyakorisága

10/2016. (IV. 5.) 18. § (2) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközt, a felülvizsgálat gyakoriságát és módját írásban kell meghatározni, figyelemmel az üzemeltetés körülményeire, a munkaeszközt érintő szabványokban foglaltakra és a gyártó által összeállított használati utasítás, üzemeltetési, karbantartási dokumentáció előírásaira. A leghosszabb felülvizsgálati időszak nem haladhatja meg az öt évet.

Az elvégzett felülvizsgálat tartalmazza

  • A hatályos jogszabályok, rendeletek, szabványok előírásai alapján a műszaki-biztonsági követelmények teljesülésének vizsgálatát;
  • a munkaeszköz/gép működés közbeni vizsgálatát;
  • a munkaeszköz/gép dokumentációjának vizsgálatát;
  • felülvizsgálatról szabványos jegyzőkönyv készítését.