Monitoring tevékenység

Monitoring tevékenység

Amennyiben a 49/2015 (XI.6.) EMMI rendelet alapján elkészített kockázatértékelés valamely kockázati közeg esetén magas kockázatot állapít meg, illetve a fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben a rendelet szerinti monitorozást a kockázati besorolástól függetlenül el kell végezni.

A rendelet szerinti monitoring az alábbi tevékenységeket foglalja magába:

  • Vízmintavétel és vízvizsgálat Legionella kimutatására és csíraszám meghatározásra.
  • Vízmintavétel és vízvizsgálat 22 °C-os telepszám (ld. 9. melléklet) meghatározására (A rendelet hűtőtornyok esetén írja elő).
  • • Vízhőmérséklet mérése. (A rendelet a használati melegvíz rendszerek esetén írja elő, de egyéb esetekben is a kockázatbecslés hasznos eszköze lehet).

Az általunk készített kockázatértékelés átadásakor cégünk teljeskörű tájékoztatást ad az elvégzendő feladatokról és azok ütemezéséről. Erre vonatkozóan kidolgozásra kerül a legionella kockázatértékelés mellékletét képező termikus napló, amelyben egyúttal dokumentálni is kell a monitoring tevékenység során mért értékeket. (jellemzően hőmérsékletek) Ezt a termikus naplót a vonatkozó jogszabálynak (49/2015 (XI.6.) EMMI rendelet) megfelelően 5 évig meg kell őrizni.

Ez a monitoring tevékenység egy nagyobb méretű, fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményben jelentős mértékű emberi erőforrást is igényelhet. Kis létszám esetén pedig az alkalmazottak túlterhelődéséhez és a szakfeladatok ellátási színvonalának csökkenéséhez vezethet.

Szerencsére a rendelet lehetővé teszi a monitoring tevékenység szolgáltatásként történő megrendelését.

Miért is ne élne vele?!

Cégünk nagy precizitással vállalja cége havonkénti monitoring tevékenységi kötelezettségének ellátását.