Munkavédelmi oktatás és tematika

Mikor kell munkavédelmi oktatást tartani

Mvt.55. § (1)80 A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló

  1. munkába álláskor,
  2. munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
  3. munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
  4. új technológia bevezetésekor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

(2) Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

Sokan élnek abban a tévhitben, hogy a munkavédelmi oktatást munkavédelmi szakembernek kell tartania. Ez nem igaz! Az oktatást elvégezheti pl. a munkavédelmi képviselő, vagy akárki, akit ezzel a feladattal megbíztak. Azonban a szakszerű oktatás nem egyszerű feladat. Ehhez mindenképpen szükséges egy jól átgondolt és összeállított munkavédelmi oktatási tematika.

A munkavédelmi oktatási tematika tartalmazza mindazt az ismeretanyagot, amit az oktatást végző ismertet az oktatás során.

A munkavédelmi oktatási tematika elkészítése munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül, ezért csak a megfelelő végzettséggel rendelkező személy készíthet oktatási tematikát!