Időszakos biztonsági felülvizsgálat

Az időszakos biztonsági felülvizsgálatra vonatkozó jogszabály

Mvt.23. § (1) 39 A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát és a 21. § (2) bekezdésében meghatározott veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a munkaeszközt, amelynek időszakos biztonsági felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot – kivéve a veszélyes technológia esetét – szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy (munkabiztonsági szaktevékenység) vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezheti. A veszélyes technológia vizsgálatát szakirányú munkabiztonsági szakértői engedéllyel rendelkező személy végezheti.

Milyen gyakran kell elvégezni a biztonsági felülvizsgálatot

Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelmi törvény végrehajtásáról: 3. időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek ötévenként kell elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő”.

Ki végezhet felülvizsgálatot

Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot – kivéve a veszélyes technológia esetét – szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy (munkabiztonsági szaktevékenység) vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezheti. A veszélyes technológia vizsgálatát szakirányú munkabiztonsági szakértői engedéllyel rendelkező személy végezheti.

Az elvégzett felülvizsgálat tartalmazza

  • A hatályos jogszabályok, rendeletek, szabványok előírásai alapján a műszaki-biztonsági követelmények teljesülésének vizsgálatát;
  • a munkaeszköz/gép működés közbeni vizsgálatát;
  • a munkaeszköz/gép dokumentációjának vizsgálatát;
  • felülvizsgálatról szabványos jegyzőkönyv készítését.