2018. a változások éve

Munka- és tűzvédelmi szabályozás terén jelentős változást hozott az újesztendő.

Egyik talán legfontosabb változás, hogy hatályba lépett a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről, amelynek 11. § így szól:

„Hatályát veszti a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet.” – közismert nevén KLÉSZ

Egy mindenkit érintő változást eredményez a kormány 507/2017. (XII. 29.) számú rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról, amely alapján módosítania kell mindenkinek a „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” –et és a dohányzás tilalmát jelző „TILOS A DOHÁNYZÁS” táblát.

További változások:

Jogszabály:

44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról.

Módosítja:

44/2017. (XII. 29.) BM rendelet.

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

Jogszabály:

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól.

Módosítja:

44/2017. (XII. 29.) BM rendelet.

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

Jogszabály:

47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól.

Módosítja:

44/2017. (XII. 29.) BM rendelet.

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

Jogszabály:

50/2011. (XII. 20.) BM rendelet a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól.

Módosítja:

44/2017. (XII. 29.) BM rendelet.

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

Jogszabály:

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról.

Módosítja:

44/2017. (XII. 29.) BM rendelet.

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

Jogszabály:

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról.

Módosítja:

70/2017. (XII. 29.) FM rendelet.

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

Jogszabály:

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről.

Módosítja:

457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet.

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

Jogszabály:

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról.

Módosítja:

457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet.

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

Jogszabály:

273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról.

Módosítja:

457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet.

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

Jogszabály:

410/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtókról.

Megjelent:

MK 2017/213. (XII. 15.)

Hatályos:

2018. 05. 10.

Jogszabály:

373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről.

Módosítja:

502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet.

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

Jogszabály:

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról.

Módosítja:

51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet.

Megjelent:

MK 2017/233. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

Jogszabály:

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről.

Módosítja:

51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet.

Megjelent:

MK 2017/233. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

Jogszabály:

373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről.

Módosítja:

502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet.

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.