Ne a szerencsén múljon!

Minden bizonnyal Ön előtt is ismert az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 2. számú melléklete, amely egyértelműen meghatározza a munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételeit. Ez alapján:

„A legfeljebb 9 fő munkavállalót foglalkoztató munkáltató (mikrovállalkozás) esetén, továbbá ha a munkáltató a tevékenysége alapján a II. vagy III. veszélyességi osztályba tartozik, és 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat (kisvállalkozás), akkor külön szakember kijelölése (foglalkoztatása) helyett kijelölt munkavállalójával vagy természetes személy munkaadóként maga is elláthatja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatait, amennyiben a kijelölt személy vagy ő maga rendelkezik az azok ellátásához a munkáltató tényleges szakmai tevékenységére tekintettel szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal.”

De vajon van-e Önnek vezetőként ideje és energiája arra, hogy eligazodjon a –szinte – havonta változó jogszabályok dzsungelében és fejben tartsa a vonatkozó határidőket?

Az 1993. évi XCIII tv. a munkavédelemről egyértelműen meghatározza, melyek azok a feladatok, amelyek munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülnek. Ezen feladatokat elvégzése munkavédelmi (bányászati) szakképesítésű személy hatáskörébe tartozik.

De vajon van-e Önnek vezetőként ilyen végzettsége, vagy van-e ideje beülni az iskolapadba és megszerezni a megfelelő végzettséget? És addig is, amíg ez megtörténik:

Minden a szerencsén múlik!

ízhat benne, hogy nem történik baleset, nem kap hatósági ellenőrzést… Lehet, hogy Ön úgy gondolja, nem érheti baj, eddig is elkerülte minden probléma és ezután sem lesz ez máshogy. Ebben az esetben, meg kell állapítanom, hogy nem jó helyen jár! Ahogyan azt a címben már olvashatta az én hitvallásom:

Ne a szerencsén múljon!